Важливо пам'ятати, що енергоефективний будинок - це перш за все турбота про навколишнє середовище. Ресурси Землі не безмежні, до того ж їх дуже легко зробити непридатними для подальшого використання. Тому для облаштування сучасного «зеленого» житла використовують екологічно «коректні» матеріали - традиційні природного походження або з переробленого неорганічного сміття. При виборі орієнтуються на три головні критерії - енергоємність, екологічність, особливості експлуатації.

Енергоємність — сукупність енерговитрат на виробництво, транспортування, укладання і експлуатацію матеріалу протягом його життєвого циклу. Сучасні матеріали, що відповідають вимогам енергоємності, економлять набагато більше ресурсів, ніж витрачається на їх виробництво і експлуатацію.

Екологічність— комплекс властивостей продукту, що демонструють, наскільки безпечний матеріал і його виділення для здоров'я і навколишнього середовища, вимагає він додаткового покриття, шкідливі відходи його виробництва і експлуатації, наскільки екологічні та економічні технології його утилізації, чи відносить його до категорії місцевих матеріалів.

Особливості експлуатації— термін служби матеріалу в комплексі з іншими елементами споруди, його ремонтопридатність і можливість заміни, повторного використання, дешевої і безпечної утилізації.

Таким чином, при проектуванні енергопасивного будинку враховують не тільки його експлуатаційні якості, а й його, так би мовити, можливості «життя після смерті», тобто наскільки безпечний процес руйнування будівлі по закінченню терміну його використання та утилізація будівельного сміття. Подібні конструкції повинні мінімально забруднювати навколишнє середовище різними відходами і випромінюваннями.

У цьому контексті не можна не згадати про утилізацію відходів життєдіяльності людини. У енергопасивному будинку немає підведення до централізованої каналізації - в ідеалі використовують автономні системи переробки господарсько-побутових відходів. Вони працюють по замкнутому циклу, наприклад з можливістю отримання дешевого органічного добрива. Сприймаючи будинок і ділянку навколо нього як єдине ціле, ми перетворюємо житло в справжню екосистему, відповідну принципам концепції сталого розвитку.