Проект впроваджено у 7 країнах: Болгарії, Ірландії, Німеччині, Румунії, Туреччині, Україні та Чехії. До реалізації проекту залучено 12 організацій.
В Україні Проект Train-to-NZEBвтілює ВБО "Інститут місцевого розвитку" (ІМР) в партнерстві з Київським національним університетом будівництва та архітектури (КНУБА).
Тренінгові курси за участю «Кнауф Інсулейшн Україна» проводяться для трьох груп фахівців: висококваліфікованих та провідних спеціалістів будівельної галузі, робітників-будівельників та осіб, які не є професійними будівельниками, однак наділені повноваженнями щодо прийняття ключових рішень. Програми курсів розроблена на основі європейських норм з урахуванням діючої нормативної документації України та актуальна в контексті Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
У разі успішного проходження курсів, а також складання іспиту, слухачі одержують сертифікати європейського та українського зразків, що засвідчують їх кваліфікаційний рівень за наступними спеціалізаціями:

  • Спеціаліст зі зведення будівель та споруд з близьким до нульового енергоспоживанням (NearlyZeroEnergyBuildingsConstructionSpecialist).
  • Інженер-проектувальник будівель та споруд з близьким до нульового енергоспоживанням (Nearly Zero Energy Buildings Project Designer).
  • Менеджер проектів будівель та споруд з близьким до нульового енергоспоживанням (Nearly Zero Energy Buildings Project Manager).

«Кнауф Інсулейшн Україна» прагне задовольнити зростаючі вимоги до енергоефективності, пожежної безпеки та акустичного комфорту як нових, так і існуючих житлових і комерційних будівель, виробничих споруд.  Спільно з партнерами в будівельній галузі, представниками наукових кіл та державних органів, «Кнауф Інсулейшн» спрямовує зусилля, щоб досягти скорочення існуючого розриву між розрахунковими коефіцієнтами енергетичної ефективності будівель та їх реальними показниками.
https://www.nzeb.com.ua/ua/main/news/news.html